گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج
گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج
آشنایی کوتاه:
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، ام اس، کم شنوایی، شکاف کام و لب، اختلالات بلع، بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت، کاردرمانی دست، آفازی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی
آدرس: البرز، کرج، -
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج
« هفته پیشین
هفته پسین »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن نظر شما
ارسال پیام
برای اطلاع از نوبت گرفتن از، کارنامه، هزینه ویزیت، ساعت کاری گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج با تلفن‌های گفته‌شده، زنگ بزنید.
در این پروفایل، توانایی آشنایی با تلگرام، اینستاگرام، روزهای حضور دکتر، رزومه و بیوگرافی پزشک، شماره تلفن مطب، آدرس مطب، نوبت‌دهی اینترنتی و دیگر کانال‌های ارتباط با گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج را دارید.
قبل از دیدار با شماره تلفن گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای متمایز
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهار گفتاردرمانی، کاردرمانی و خدمات روانشناختی مهرآریا کاردرمانی و گفتاردرمانی امیدفردا
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر سعید علیزاده شعبانی دکتر علیرضا سعادت دکتر مریم حیدر پور دکتر مریم رضایی مهریزی دکتر شهین ملکیان آذر دکتر فاطمه نیک پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج در دیگر وب‌سایت‌ها
گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج در کال دکتر گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج در آنلاین دکتر گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج در پجشگی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger