دکتر بهزاد برازنده
متخصص: چشم؛ فوق تخصص: قرنیه، سگمان قدامی
دکتر بهزاد برازنده
آشنایی کوتاه: متخصص: چشم؛ فوق تخصص: قرنیه، سگمان قدامی
خدمات:
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان احمد اباد، خیابان عارف 1، ساختمان بزرگمهر
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 05138406213
لینک‌ها:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری دکتر بهزاد برازنده
« هفته گذشته
هفته آینده »
دریافت نوبت دیدار
نوشتن تجربه شما
ارسال پیام
لطفا پیش از مراجعه حضوری با شماره تلفن گفته‌شده، هماهنگی کنید.
شما در این پروفایل، توانایی آشنایی با آدرس مطب، روزهای حضور دکتر، رزومه و بیوگرافی پزشک، اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی، آدرس تلگرام، شماره تلفن مطب و دیگر کانال‌های تماس با دکتر بهزاد برازنده را خواهید داشت.
به منظور مطلع شدن از نوبت گرفتن از، ساعت کاری، کارنامه، هزینه ویزیت دکتر بهزاد برازنده با تلفن‌های نوشته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر سیده مینا امیری زاد دکتر پروین ناظر فصیحی دکتر هاجر شایسته دکتر فاطمه سالم دکتر محمدمسعود نیری دکتر سیدعلیرضا محسنیان
دامنه‌های دیگر دکتر بهزاد برازنده
دکتر بهزاد برازنده در سرچ دکتر دکتر بهزاد برازنده در آنلاین دکتر دکتر بهزاد برازنده در دکترفارسی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger