دکتر حسن عابدی اردکانی
متخصص: قلب، عروق
دکتر حسن عابدی اردکانی
آشنایی کوتاه: متخصص: قلب، عروق
خدمات:
نشانی: یزد، اردکان، خیابان صدرآباد، بیمارستان ضیایی
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 03537222114
لینک‌ها:
هم‌رسانی با دوستان
ساعت کاری دکتر حسن عابدی اردکانی
« هفته گذشته
هفته آینده »
درخواست نوبت دیدار
نوشتن تجربه شما
ثبت دیدگاه
برای مطلع شدن از هزینه ویزیت، بیوگرافی، ساعت کاری، نوبت گرفتن از دکتر حسن عابدی اردکانی با تلفن‌های نوشته‌شده، تماس بگیرید.
در این برگه، توانایی دیدن آدرس مطب، برنامه حضور پزشک، نوبت‌دهی اینترنتی، آدرس تلگرام، رزومه و بیوگرافی دکتر، اینستاگرام، شماره مطب و دیگر کانال‌های تماس با دکتر حسن عابدی اردکانی را دارید.
قبل از مراجعه حضوری با تلفن گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر محمود جمالی دکتر ابراهیم ابریشمی دکتر آزاده رضایی دکتر مهدی فرهمند ملکی دکتر محمدعلی مژدهی دکتر جعفر مهوری
دامنه‌های دیگر دکتر حسن عابدی اردکانی
دکتر حسن عابدی اردکانی در آنلاین درمان دکتر حسن عابدی اردکانی در دکتر نزدیک دکتر حسن عابدی اردکانی در دکتر بیگ
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger