دکتر سعیدرضا پهلوان پور
پزشک عمومی
دکتر سعیدرضا پهلوان پور
آشنایی کوتاه: پزشک عمومی
زمینه‌های کاری:
آدرس: یزد، خیابان امام خمینی رحمة الله علیه، بیمارستان سیدالشهدا
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 03536210010
شبکه‌های اجتماعی:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر سعیدرضا پهلوان پور
« هفته پیشین
هفته پسین »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن کامنت شما
ارسال دیدگاه
برای آگاهی از نوبت گرفتن از، بیوگرافی، ساعت کاری، هزینه ویزیت دکتر سعیدرضا پهلوان پور با شماره‌های نوشته‌شده، زنگ بزنید.
لطفا قبل از مراجعه با شماره گفته‌شده، زنگ بزنید.
در این پروفایل، توانایی دیدن شماره تلفن مطب، آدرس تلگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک، آدرس مطب، برنامه حضور پزشک، اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی و دیگر کانال‌های تماس با دکتر سعیدرضا پهلوان پور را دارید.
مطب‌ها و مرکزهای خوب
دکتر مینا یوسف زاده
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر سیمین محمدزاده دکتر محمد علی کاظم زاده قهدریجانی دکتر قدرت الله رجبی زاده دکتر معصومه جعفرنیا دکتر اعظم بختیان دکتر جهانگیر تاجدینی
دکتر سعیدرضا پهلوان پور در اینترنت
دکتر سعیدرضا پهلوان پور در کلیک درمان دکتر سعیدرضا پهلوان پور در دکتر ماهر دکتر سعیدرضا پهلوان پور در دکترفارسی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger