دکتر سیدمحمدسعید ناصری
متخصص: کودکان (اطفال)
دکتر سیدمحمدسعید ناصری
آشنایی: متخصص: کودکان (اطفال)
خدمات:
آدرس: البرز، کرج، هفت تیر، مجتمع پزشکی نور، طبقه چهارم، واحد اف
شماره تماس پاسخ‌گویی: 02632724916
شماره تماس پاسخ‌گویی: 02632772060
لینک‌ها:
هم‌رسانی با دوستان
ساعت کاری دکتر سیدمحمدسعید ناصری
« هفته پیش
هفته پس »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن نظر شما
فرستادن پیام
لطفا قبل از دیدار با شماره تلفن نوشته‌شده، تماس بگیرید.
به منظور مطلع شدن از رزومه، هزینه ویزیت، نوبت گرفتن از، ساعت کاری دکتر سیدمحمدسعید ناصری با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
شما در این برگه، دسترسی به شماره مطب، روزهای حضور دکتر، آدرس تلگرام، پروفایل اینستاگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک، نوبت‌گیری اینترنتی، آدرس مطب و دیگر کانال‌های تماس با دکتر سیدمحمدسعید ناصری را دارید.
مطب‌ها و مرکزهای خوب
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر محمد کاظم امیربیگی دکتر علی دادگرمهر دکتر حسن بشیری دکتر امیر رضا وفائی دکتر مرضیه نوری دلوئی دکتر فاطمه داوری تنها
دکتر سیدمحمدسعید ناصری در دیگر وب‌سایت‌ها
دکتر سیدمحمدسعید ناصری در کال دکتر دکتر سیدمحمدسعید ناصری در پجشگی دکتر سیدمحمدسعید ناصری در دکتر بیگ
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger