سیما کبوتری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
سیما کبوتری
آشنایی کوتاه: متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری:
نشانی: تهران، سعادت آباد، ضلع شمال شرقی میدان کاج، خیابان شعبانی، (نهم)، درمانگاه نیایش، (سلسبیل)، خوش جنوبی، درمانگاه زنان، بیمارستان لولاگر
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 02174315000
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 02166898183
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری سیما کبوتری
« هفته گذشته
هفته آینده »
دریافت نوبت دیدار
دیدگاه شما
ثبت دیدگاه
شما در این پروفایل، دسترسی به شماره تلفن مطب، آدرس تلگرام، رزومه و بیوگرافی دکتر، آدرس مطب، روزهای حضور دکتر، نشانی اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی و دیگر کانال‌های تماس با سیما کبوتری را خواهید داشت.
لطفا پیش از مراجعه حضوری با شماره گفته‌شده، زنگ بزنید.
برای مطلع شدن از هزینه ویزیت، کارنامه، ساعت کاری، نوبت گرفتن از سیما کبوتری با شماره‌های نوشته‌شده، زنگ بزنید.
مطب‌ها و مرکزهای خوب
دکتر مریم قاسمی دکتر بهناز اسلامی دکتر اوشا رسولی دکتر منصوره علیرضایی راضیه فرقانی ( باغ آذری ) دکتر فریده فروغیان
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر علی حسام دکتر محمدرضا شیریان دکتر اعظم السادات مهدوی دکتر پرویز لک دکتر فرزاد برازنده دکتر محمود کوکبی
دامنه‌های دیگر سیما کبوتری
سیما کبوتری در کال دکتر سیما کبوتری در دیجی درمان سیما کبوتری در دکتر نزدیک
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger