دکتر محمد فرج پور
متخصص: روانپزشکی (اعصاب، روان)
دکتر محمد فرج پور
تگ لاین: متخصص: روانپزشکی (اعصاب، روان)
زمینه‌های کاری:
آدرس: کرمان، ابتدای بلوار جهاد، ساختمان باران
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 03432446270
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 03432236155
لینک‌ها:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری دکتر محمد فرج پور
« هفته پیش
هفته پس »
دریافت نوبت دیدار
تجربه شما
ارسال پیام
در راستای آگاهی از نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، بیوگرافی، ساعت کاری دکتر محمد فرج پور با شماره‌های نوشته‌شده، زنگ بزنید.
لطفا پیش از دیدار با تلفن گفته‌شده، زنگ بزنید.
در این پروفایل، توانایی دیدن آدرس مطب، شماره مطب، رزومه و بیوگرافی پزشک، نشانی اینستاگرام، نوبت‌دهی اینترنتی، تلگرام، روزهای کاری دکتر و دیگر کانال‌های تماس با دکتر محمد فرج پور را خواهید داشت.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر میترا کاظمی پور دکتر شهرام رحمت خواه دکتر امین صبوری دکتر مهدی هاشمی دکتر علی اکبر قربانی دکتر فروزنده خیری
دکتر محمد فرج پور در اینترنت
دکتر محمد فرج پور در دکترفارسی دکتر محمد فرج پور در آنلاین درمان دکتر محمد فرج پور در پجشگی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger