دکتر مرتضی فائق جعفری
متخصص: کودکان (اطفال)
دکتر مرتضی فائق جعفری
آشنایی کوتاه: متخصص: کودکان (اطفال)
زمینه‌های کاری:
نشانی: خراسان رضوی، مشهد، خیابان سرخس، نبش سرخس 16
شماره تماس پاسخ‌گویی: 05133651780
لینک‌ها:
هم‌رسانی با دوستان
ساعت کاری دکتر مرتضی فائق جعفری
« هفته پیش
هفته پس »
دریافت نوبت دیدار
نگاه شما
فرستادن کامنت
شما در این نمایه، دسترسی به رزومه و بیوگرافی پزشک، آدرس مطب، آدرس تلگرام، روزهای حضور دکتر، نوبت دهی اینترنتی، شماره مطب، پروفایل اینستاگرام و دیگر کانال‌های تماس با دکتر مرتضی فائق جعفری را دارید.
در راستای آگاه شدن از هزینه ویزیت، ساعت کاری، رزومه، نوبت گرفتن از دکتر مرتضی فائق جعفری با شماره‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
قبل از دیدار با شماره تلفن نوشته‌شده، هماهنگی کنید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر شمسی بیگی دکتر رضا افتخار آشتیانی دکتر ابراهیم شیرزاده دکتر فرشته رجبی دکتر امین شمس دکتر هادی ملک
دکتر مرتضی فائق جعفری در دیگر وب‌سایت‌ها
دکتر مرتضی فائق جعفری در دکتر نزدیک دکتر مرتضی فائق جعفری در سرچ دکتر دکتر مرتضی فائق جعفری در آنلاین دکتر
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger