گفتاردرمانی نشاط سپهوند
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
زمینه‌های کاری: درمان آپراکسی و آفازی، اختلالات یادگیری، درمانگر تخصصی لکنت، سوادآموزی، اتیسم
خرم آباد
حامد پورکرمیان
حامد پورکرمیان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، درمان لکنت، اختلالات صوت
خرم آباد، خیابان انقلاب
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger