گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، اختلال یادگیری، اختلال یادگیری، اختلال بلع، کاردرمانی ذهنی
کرمان، بلوار آزادگان
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger