زهرا خرم نظری (کیانپارس)
زهرا خرم نظری (کیانپارس)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، کم شنوایی
اهواز، کیانپارس خیابان 2 شرقی رو بروی مجتمع اداری تشریفات مجتمع توبا
گفتاردرمانی منظر مجلسی (کیانپارس)
گفتاردرمانی منظر مجلسی (کیانپارس)
زمینه‌های کاری: ماساژ حنجره برای خوانندگان، درمان مشکلات حنجره، تصویربرداری از حنجره، بهداشت صوت برای خوانندگان، درمان اختلالات صوت
اهواز، اتوبان لشکر
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger