شنوایی شناسی و سمعک نسیم (امیرالمومنین)
شنوایی شناسی و سمعک نسیم (امیرالمومنین)
زمینه‌های کاری: ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی
زاهدان، بین امیرالمومنین 19 و21
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger