مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لارینگوسکوپی، بیش فعالی، تاخیر در تکلم، اختلال خواندن و نوشتن، نقص توجه
قروه، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، لکنت زبان، درمان اختلال بلع نوزادن، نقص توجه، تلفظ حروف
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: نقص توجه، درمان مشکلات صدا و حنجره، بلع در کودکان و بزرگسالان، مشکلات حسی حرکتی، لارینگوسکوپی
بیجار، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد طبیعی کودکان، مشکلات حسی حرکتی، طیف اتیسم، لکنت زبان، بیش فعالی
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت زبان، بلع در کودکان و بزرگسالان، مشکلات حسی حرکتی، منوال تراپی، تلفظ حروف
دهگلان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، تلفظ حروف، نقص توجه، مشکلات حسی حرکتی، درمان مشکلات صدا و حنجره
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت زبان، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بلع در کودکان و بزرگسالان، طیف اتیسم، بیش فعالی
سنندج، خیابان مولوی
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، طیف اتیسم، بیش فعالی، اختلال خواندن و نوشتن
دیواندره، سنندج
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger