شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: تیمپانومتری، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، ادیومتری، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، بررسی سطح شنوایی فرد
تهران، خیابان انقلاب
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: رفتار درمانی، مشکلات صوت، اختلالات گفتار و زبان، بلع، کاردرمانی ذهنی
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک نامرئی، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، سمعک نامرئی، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، ادیومتری، ABR، سنجش شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک، سمعک نامرئی، ادیومتری، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ABR، سمعک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی کودک کم شنوا، روانشناسی کودک کم شنوا، تربیت شنوایی به کودک کم شنوا، مشاوره کودک کم شنوا، گفتاردرمانی کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، ABR، شنوایی سنجی کودک، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک در تهران
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: مشاوره سمعک، تجویز و تنظیم سمعک، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، ارائه خدمات سنجش شنوایی
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: تست ABR، شنوایی سنجی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، شنوایی سنجی کودکان، شنوایی سنجی ادیومتری بازی
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، شنوایی سنجی ادیومتری بازی، تست ABR، غربالگری شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک کودکان
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، کیت نظافت و ...)
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، نوارگوش، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک در تهران، تجویز و تنظیم انواع سمعک، شنوایی سنجی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، بررسی وزوز و سرگیجه، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، نوارگوش، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک نامرئی
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: آزمایش شنوایی، تعمیر سمک، تجویز سمعک، تنظیم سمعک، قالب ضد آب
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، تیمپانومتری، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، ارزیابی شنوایی، ادیومتری
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، لکنت، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی، مشکلات تلفظ
تهران، -
دکتر مجید ایرانی
دکتر مجید ایرانی
متخصص: گوش و حلق و بینی
زمینه‌های کاری: اختلال بویایی، اختلالات بلع، لیفت شقیقه (تمپورال لیفت)، انحراف تیغه و گرفتگی بینی، تجویز سمعک
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: تعویض سمعک قدیمی و نو، تجویز سمعک، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه کلیه خدمات سمعک، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ساخت انواع قالب
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، -
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی بزرگسالان، تجویز سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی وزوز گوش، ارزیابی شنوایی کودکان، تنظیم سمعک‌های پیشرفته
تهران، میدان ونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات بلع، کنترل و کاهش سرع رشد بیماری های پیش رونده عصبی مانند پارکینسون آلزایمر و ALS و MS، تقویت توجه و تمرکز، کمک به کودکان کم شنوا( دارای سمعک یا کاشت حلزون)، آموزش مهارت های اجتماعی
تهران، میدان توحید
دکتر ایوب ولدبیگی
دکتر ایوب ولدبیگی
فوق تخصص: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضازاده
دکتر نیما رضازاده
متخصص: سیستم شنوایی، تخویز سمعک
تهران، میدان ونک
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
متخصص: نوروساینس، کارشناس ارشد ادیولوژی، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، شریعتی بالاتر از میرداماد
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اقدسیه
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، ارزیابی شنوایی، تجویز انواع سمعک، نوزادان
تهران، تهرانپارس
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی اختلالات تعادل، توانبخشی اختلالات شنوایی، تجویز انواع سمعک، توانبخشی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی
تهران، بالا تر از میدان ونک
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، یوسف آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز سمعک
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و تعادل بهار
شنوایی شناسی و تعادل بهار
زمینه‌های کاری: سمعک، تعادل وسرگیجه، ارزیابی شنوایی
تهران، خیابان بهشتی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger