دکتر مهتاب فرهادی
دکتر مهتاب فرهادی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی بینی، ماموپلاستی، جراحی زیبایی سینه، لیپوساکشن، تزریق چربی
اهواز، کیانپارس
دکتر هناء خرمشاهی
دکتر هناء خرمشاهی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی
اهواز، کیانپارس
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
تخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: زیبایی زنان
زمینه‌های کاری: لاپاراسکوپی، درمان واژینیسموس، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن
اهواز، کیانپارس
دکتر مژگان توسلی
دکتر مژگان توسلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر فاطمه چراغی
دکتر فاطمه چراغی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، هودکتومی
اهواز
دکتر مژگان براتی
دکتر مژگان براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان نازایی
اهواز
دکتر مریم بقایی نژاد
دکتر مریم بقایی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، عمل جراحی زنان
اهواز
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، پرینورافی، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر مرضیه مشکی
دکتر مرضیه مشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر مرضیه افشاری
دکتر مرضیه افشاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، پرینورافی
اهواز
دکتر ماندانا محمودی
دکتر ماندانا محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های رحم، درمان نازایی
اهواز
دکتر کیمیا قاسمی
دکتر کیمیا قاسمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان
اهواز
دکتر کبری شجاعی
دکتر کبری شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی
اهواز
دکتر فیروزه هاشمی
دکتر فیروزه هاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی
اهواز
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر فریبا فیضی
دکتر فریبا فیضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، درمان میوم رحم، هودکتومی
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن
اهواز
دکتر فرزانه حسینی اصل
دکتر فرزانه حسینی اصل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
اهواز
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان
اهواز
دکتر مهین تاج نجفیان
دکتر مهین تاج نجفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان
اهواز
دکتر وحیده ذاکرحسینی
دکتر وحیده ذاکرحسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان، درمان نازایی
اهواز
دکتر نسرین کوکبی
دکتر نسرین کوکبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان
اهواز
دکتر نسرین شهبازیان
دکتر نسرین شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، هودکتومی
اهواز
دکتر نرجس دیباوند
دکتر نرجس دیباوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر ندا پورسیاح
دکتر ندا پورسیاح
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان
اهواز
دکتر نجمیه سعادتی
دکتر نجمیه سعادتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر ناهید شهبازیان
دکتر ناهید شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، هودکتومی
اهواز
دکتر نازنین مهرداد
دکتر نازنین مهرداد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر میترا جلالی
دکتر میترا جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر مژگان طهماسبی
دکتر مژگان طهماسبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی
اهواز
دکتر مهوش زرگر
دکتر مهوش زرگر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، هودکتومی، جراحی رحم
اهواز
دکتر مهناز محمودی
دکتر مهناز محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر مهناز احمدی
دکتر مهناز احمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر مهشید زاهدی
دکتر مهشید زاهدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر مهرنوش بیک
دکتر مهرنوش بیک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر مهدی اشراقی
دکتر مهدی اشراقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن
اهواز
دکتر معصومه دهقان
دکتر معصومه دهقان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
اهواز
دکتر مصطفی القضات
دکتر مصطفی القضات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، هودکتومی، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
اهواز
دکتر اعظم شریفاتی
دکتر اعظم شریفاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر جواد مرفوع
دکتر جواد مرفوع
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر جعفر سلک غفاری
دکتر جعفر سلک غفاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان
اهواز
دکتر تقی رازی
دکتر تقی رازی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان نازایی، درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
اهواز
دکتر پروانه ایلخاص زاده
دکتر پروانه ایلخاص زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان
اهواز
دکتر بتول حسینی پور
دکتر بتول حسینی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی زیبایی زنان، هودکتومی
اهواز
دکتر الهه مبصر
دکتر الهه مبصر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، پرینورافی، کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر الهام کریمی مقدم
دکتر الهام کریمی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان
اهواز
دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن
اهواز
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger