دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: RF واژینال(آر اف واژینال)، جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر واژن، جراحی های زنان و زایمان، تنگ کردن واژن
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن ناحیه تناسلی، درمان مشکلات ادراری و بی اختیاری های ادراری با لیزر، هیستروسکوپی، درمان عوارض یائسگی با لیزر، درمان عفونت های مکرر و غیر قابل درمان با لیزر
تبریز، تقاطع 17شهریور جدید و طالقانی
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
تبریز، -
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
تبریز
دکتر فاطمه نظری خانمیری
دکتر فاطمه نظری خانمیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، پرینورافی، جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فراهم انوری آذر
دکتر فراهم انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، لابیاپلاستی، هودکتومی، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، پرینورافی، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، هودکتومی، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، درمان میوم رحم، درمان نازایی، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان میوم رحم، جراحی رحم
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، هودکتومی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر نسرین صادقی فرد
دکتر نسرین صادقی فرد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر نسرین جوادی دهخوارقانی
دکتر نسرین جوادی دهخوارقانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger