شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک در تهران
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، نوارگوش، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک نامرئی
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، نوارگوش، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک در تهران، تجویز و تنظیم انواع سمعک، شنوایی سنجی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، بررسی وزوز و سرگیجه، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: آزمایش شنوایی، تعمیر سمک، تجویز سمعک، تنظیم سمعک، قالب ضد آب
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: تعویض سمعک قدیمی و نو، تجویز سمعک، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، -
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger