شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: تعویض سمعک قدیمی و نو، تجویز سمعک، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger