نفیسه سادات حسینی
نفیسه سادات حسینی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، مامای همراه، حضور به عنوان مامای همراه بر بالین مادر باردار، برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان، مشاوره و درمان نازایی
تربت حیدریه، خیابان فردوسی 1
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger