دکتر مهناز معلم
دکتر مهناز معلم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، انجام اعمال زیبایی با لیزرمونالیزا، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر نرگس علیان
دکتر نرگس علیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان سزارین، لیزردرمانی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان توحید
دکتر الهام فردین پور
دکتر الهام فردین پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر محبوبه محمدخانی
دکتر محبوبه محمدخانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان زگیل تناسلی با کرایو( فریز کردن )، لابیاپلاستی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان، ملک شهر
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، درمان زگیل تناسلی با کرایو( فریز کردن )، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، ملک شهر
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر مهسا حاج رحیمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین
اصفهان، خیابان جی
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر فرناز معمارزاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، توحید میانی
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر منصوره پژمان منش
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر کشور نقشینه
دکتر کشور نقشینه
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان، سرطان های زنان
اصفهان، خیابان آمادگاه
دکتر اعظم علی اکبریان
دکتر اعظم علی اکبریان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، متخصص زنان و زایمان، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر مهرناز مجیدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
اصفهان، -
دکتر بهناز خادمی دلجو
دکتر بهناز خادمی دلجو
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان، -
دکتر طب سنتی
دکتر طب سنتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان
اصفهان، -
دکتر زهرا قضاوی
دکتر زهرا قضاوی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان
اصفهان، -
دکتر شهلا یوسف زاده
دکتر شهلا یوسف زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر سیدمهدی احمدی علون آبادی
دکتر سیدمهدی احمدی علون آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان
اصفهان
دکتر شهناز آرام
دکتر شهناز آرام
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر شهناز پولادخان
دکتر شهناز پولادخان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن
اصفهان
دکتر صدیقه شجاعیان
دکتر صدیقه شجاعیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر صفورا روح الامین
دکتر صفورا روح الامین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر طاهره نصراصفهانی
دکتر طاهره نصراصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن
اصفهان
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر عذرا صادقی
دکتر عذرا صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، جراحی رحم
اصفهان
دکتر عسل احمدی جزی
دکتر عسل احمدی جزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر علی اکبر طاهریان
دکتر علی اکبر طاهریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، پرینورافی، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، هودکتومی
اصفهان
دکتر فرزانه جابری
دکتر فرزانه جابری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، جراحی رحم
اصفهان
دکتر فرزانه عالی دوست
دکتر فرزانه عالی دوست
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، هودکتومی
اصفهان
دکتر فرزانه مستاجران
دکتر فرزانه مستاجران
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، هودکتومی
اصفهان
دکتر فرشته دانشمند
دکتر فرشته دانشمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر فرشته کاظمینی
دکتر فرشته کاظمینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، هودکتومی
اصفهان
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر فروغ الزمان مصدق
دکتر فروغ الزمان مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
اصفهان
دکتر فریماه رضائی
دکتر فریماه رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
اصفهان
دکتر فیروزه صفری رضا محله
دکتر فیروزه صفری رضا محله
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم
اصفهان
دکتر کتایون یزدچی
دکتر کتایون یزدچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، پرینورافی، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر کیهانه اساسی
دکتر کیهانه اساسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر لادن آریانپور
دکتر لادن آریانپور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان
اصفهان
دکتر ناهید طریقتی انارکی
دکتر ناهید طریقتی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر ناهید مظاهری
دکتر ناهید مظاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان
اصفهان
دکتر ناهید مصدق
دکتر ناهید مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger