دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، هیسترکتومی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، خشکی واژن
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، لابیاپلاستی در مطب با دستگاه RF، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر پروین باستانی
دکتر پروین باستانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: کف لگن
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان
تبریز
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی
تبریز، -
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیستروسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر مهری معین زاده
دکتر مهری معین زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، درمان میوم رحم، درمان نازایی، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان میوم رحم، جراحی رحم
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، هودکتومی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
تبریز
دکتر معصومه زارعی زاده
دکتر معصومه زارعی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر منوچهر صمیمی فر
دکتر منوچهر صمیمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر منیژه سیاح ملی
دکتر منیژه سیاح ملی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر مهری جعفری شبیری
دکتر مهری جعفری شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر نوشین شاه محمدی
دکتر نوشین شاه محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر نگار یحیی زاده
دکتر نگار یحیی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، جوانسازی واژن
تبریز
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger