گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات صوت، درمان لکنت، بیش فعالی، اختلالات بلع
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، تاخیرگفتاروزبان، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تلفظ، درمان لکنت
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال، آفازی، اختلالات بلع، اتیسم، کم شنوایی
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اتیسم، بیش فعالی، اختلالات بلع، اختلالات صوت
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات طیف اتیسم، بازی درمانی، اختلالات بلع و آبریزش دهان، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی
قم، خیابان هنرستان
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف لب و کام، اختلالات حرکتی گفتار، کم شنوایی، درمان لکنت، اتیسم
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشاوره، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: لکنت در کودکان و بزرگسالان، بازی درمانی، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، اختلالات بلع و آبریزش دهان، درمان تخصصی اختلالات صدا و تارهای صوتی
قم، خیابان هفتم تیر
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی بزرگسال، تولید گفتار، تاخیر رشدی، اتیسم، کم شنوایی
قم، بلوارامین
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظ مربوط به شکاف کام، اتیسم، درمان لکنت بزرگسالان و کودکان، سندرم ها، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن
قم، بلوار محمد امین
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اختلال یادگیری، اختلال خواندن و نوشتن، اختلالات تلفظی، ارتوپدیک
قم، خیابان دور شهر
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، درمان لکنت، اتیسم، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات توجه و تمرکز
قم، بلوار جمهوری اسلامی
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: قاریان، اختلالات یادگیری، درمان لکنت بزرگسالان و کودکان، اتیسم، اختلالات صدا در مداحان
قم، بلوار عمار یاسر
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: تاخیر گفتار و زبان، اختلالات طیف اتیسم، اختلال تکاملی زبان، اختلالات یادگیری، بیش فعالی
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، بازی درمانی، اختلالات یادگیری، اختلالات طیف اتیسم، تاخیر گفتار و زبان
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف کام و لب، کم شنوایی، کاردرمانی جسمی، مشکلات تولید گفتار
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی پویافر
گفتاردرمانی پویافر
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات گفتاری کودکان شامل اختلال در تولید ناشی از کم شنوایی و کم توان ذهنی و اختلال حسی داخل دهانی، ماساژ ویژه کودکان دارای اختلال حسی در اندام های گویایی، درمان و مشاوره لکنت بزرگسال مطابق با متد های جدید بین المللی، درمان لکنت در کودکان، درمان برای افراد مبتلا افازی ناشی از سکته مغزی در خانه و کلینک
قم، میدان سعیدی
آیات ترکمانی
آیات ترکمانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، کم شنوایی، لکنت (کودکان و نوجوانان)، تشخیص ارزیابی و درمان اختلالات رشدی گفتار و زبان، اتیسم
قم، خیابان آیت الله صدوقی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کم توان ذهنی
قم، میدان امام
گفتاردرمانی نیاز
گفتاردرمانی نیاز
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، کم شنوایی، ناروانی در گفتار(لکنت)، اختلال تلفظ و تولید صدا، اتیسم
قم، -
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار، آفازی، بیش فعالی، اتیسم
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی، اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری
قم، میدان رسالت
گفتاردرمانی اعظم محمدی
گفتاردرمانی اعظم محمدی
زمینه‌های کاری: لکنت، اختلالات صوت و ضایعات سیستم عصبی، اختلال تلفظ، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، تاخیر در گفتار و زبان
قم، -
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger