دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: روانکاوی، خانواده درمانگر، روانشناس بالینی، درمان وسواس، مداخله در بحران های خودکشی
کرج، چهارراه طالقانی
رویا نعمتی
رویا نعمتی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: مشاوره رشد، مشاوره ناسازگاری کودکان، مشاوره خانواده، درمان اختلالات جنسی، درمان وسواس
کرج، چهارراه طالقانی
دکتر حمداله سعیدی
دکتر حمداله سعیدی
متخصص: روانپزشکی (اعصاب، روان)
زمینه‌های کاری: افسردگی، اضطراب، سردرد، وسواس فکری-عملی، بیش فعالی کودکان
کرج، چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger