دکتر آزاده نوری (دروازه تهران)
دکتر آزاده نوری (دروازه تهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، ارتودنسی، جراحی دندان، دندانپزشک زیبایی‌
اصفهان، دروازه تهران
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger