مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک نامرئی، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، سمعک نامرئی، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، ادیومتری، ABR، سنجش شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک، سمعک نامرئی، ادیومتری، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ABR، سمعک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، ABR، شنوایی سنجی کودک، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک در تهران
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، کیت نظافت و ...)
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک در تهران، تجویز و تنظیم انواع سمعک، شنوایی سنجی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، بررسی وزوز و سرگیجه، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، نوارگوش، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، نوارگوش، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک نامرئی
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: تعویض سمعک قدیمی و نو، تجویز سمعک، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه کلیه خدمات سمعک، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ساخت انواع قالب
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، -
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger