فرانک نوبریان (ستارخان)
فرانک نوبریان (ستارخان)
ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، بیش فعالی، سندروم داون، اتاق تاریک، توجه تمرکز
تهران، ستارخان
فرانک نوبریان (ستارخان)
فرانک نوبریان (ستارخان)
ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، اتیسم، بیش فعالی، سنجش ورود به مدرسه، توجه تمرکز
تهران، ستارخان
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger