شنوایی شناسی و سمعک نسیم
شنوایی شناسی و سمعک نسیم
زمینه‌های کاری: تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
زاهدان، بین امیرالمومنین 19 و21
شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( زاهدان )
شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( زاهدان )
زمینه‌های کاری: ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
سراوان، زاهدان
گفتاردرمانی مهر
گفتاردرمانی مهر
ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: آفازی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات صوت
زاهدان، خیابان امیرالمومنین
گفتاردرمانی صبور
گفتاردرمانی صبور
زمینه‌های کاری: اختلال تولید، لکنت، اختلال تولید و تلفظ، اختلال خواندن و نوشتن، صدمات مغزی(فلج مغزی و سکته مغزی)
زاهدان، خیابان دانشگاه
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger