گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (امام خمینی)
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (امام خمینی)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، درمان اختلالات گفتار مربوط به کودکان، تست هوش، مشاوره در استرس و اضطراب، عکس از حنجره
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger