کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری کودکان، درمان اختلالات یادگیری، درمان بیماری های نورولوژیک کودکان، تاخیر گفتاری، درمان لکنت
فردیس، فلکه پنجم
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger