آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبتهای پیش ازبارداری، درمان بیماری‌های عفونی و مقاربتی زنان، معاینه پستان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger