گفتاردرمانی گویان (بلوار صارمی)
گفتاردرمانی گویان (بلوار صارمی)
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب
مشهد، بلوارصارمی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger