دکتر آزاده نوری
دکتر آزاده نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشک زیبایی‌، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، پروتز ثابت و متحرک
اصفهان، دروازه تهران
دکتر سعید صفائیان پور
دکتر سعید صفائیان پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، دنداپزشک زیبایی، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر احسان قاسمی
دکتر احسان قاسمی
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، انواع روکش، لامینیت، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، دندان مصنوعی
اصفهان، چهار راه پلیس
دکتر هاجر همامی
دکتر هاجر همامی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، عصب کشی، ترمیم های همرنگ، پروتز کامل
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر سید امیر شبیر دیباجی
دکتر سید امیر شبیر دیباجی
ایمپلنتولوژیست
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ترمیم های همرنگ، عصب کشی، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خیابان طیب
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
متخصص: پروتز های دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: پروتز متکی بر ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، کامپوزیت ونیر، طراحی خط لبخند
اصفهان، خیابان شریعتی غربی
دندان پزشکی چهارباغ
دندان پزشکی چهارباغ
زمینه‌های کاری: عصب کشی، پروتز ثابت و متحرک، خدمات دندانپزشکی و دندانسازی، کشیدن دندان، ایمپلنت
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، بلیچینگ
اصفهان، ملک شهر
دکتر محدثه آکوچکیان
دکتر محدثه آکوچکیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، طرح لبخند
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، لمینت دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، فیشور سیلانت، اوردنچر، جراحی دندان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، روکش دندان، لمینت دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، طرح لبخند، لمینت دندان، جرمگیری دندان
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، اوردنچر، جراحی دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت، روکش دندان، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، اوردنچر، ارتودنسی، بلیچینگ، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بلیچینگ، طرح لبخند، بازسازی دندان، جرمگیری دندان
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجید رضائی
دکتر مجید رضائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان
اصفهان، خ توحید میانی ساختمان مروارید جنب بانک پارسیان ط2
دکتر کامران متقی
دکتر کامران متقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان
اصفهان، خ توحید میانی جنب مالی اعتباری ثامن الائمه
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، روکش دندان، لمینت دندان
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجتمع پردیس ط دوم واحد7
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، فلوراید تراپی، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان
اصفهان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، روکش دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، بهارستان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خوراسگان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان
اصفهان، خ توحیدمیانی ساختمان مرواریدجنب بانک پارسیان ط 2
دکتر مجید عابدی
دکتر مجید عابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان
اصفهان، خ وحید بعداز خ حسین آباد
دکتر مجید فتحی
دکتر مجید فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، روکش دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر مجید کاظمی
دکتر مجید کاظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجید گودرزی نژاد
دکتر مجید گودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، روکش دندان، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مجید بیات
دکتر مجید بیات
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان
اصفهان، خیابان سجاد خیابان آیت اله خلیلی ساختمان صبا
دکتر مجید سیامکی
دکتر مجید سیامکی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان
اصفهان، خ آمادگاه جنب هتل عباسی مجتمع گلدیس ورودی سوم ط سوم ساختمان 333
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger