احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی بزرگسال، تولید گفتار، تاخیر رشدی، اتیسم، کم شنوایی
قم، بلوارامین
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات صوت، درمان لکنت، بیش فعالی، اختلالات بلع
قم، فلکه صفاییه
کاردرمانی تبسم
کاردرمانی تبسم
زمینه‌های کاری: کاردرمانی، کاردرمانی ذهنی و شناختی، تربیت شنیداری، رفتاردرمانی، توانبخشی شناختی
قم، بلوارامین
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشاوره، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار 45متری صدوقی
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: بیوفیدبک عضلانی، مجهز به نرم افزار تست IVA2 برای ارزیابی توجه، کاردرمانی ارتوپدی دست، نرم افزار تست CANTAB برای ارزیابی عملکردهای شناختی مختلف، کاردرمانی اختلالات پردازش و یکپارچگی حسی
قم، خیابان کیوانفر
زهرا کریمی
زهرا کریمی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، سندروم داون و...)، اختلالات ذهنی، کودکان استثنایی(اوتیسم، کاردرمانی جسمی
قم، میدان رسالت
زینب فرمانی
زینب فرمانی
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی ذهنی، کاردرمانی در کودکان اتیسم، کم توان ذهنی، تاخیر رشدی و نارس، سندروم داون
قم، خیابان جمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف کام و لب، کم شنوایی، کاردرمانی جسمی، مشکلات تولید گفتار
قم، خیابان هفت تیر
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان، اتیسم، کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، کاردرمانی حسی و حرکتی، بیش فعال
قم، زنبیل آباد
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger