گفتاردرمانی گویان (بلوار صارمی)
گفتاردرمانی گویان (بلوار صارمی)
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اتیسم، مشکلات تولید گفتار، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
مشهد، بلوارصارمی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger