گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات صوت، درمان لکنت، بیش فعالی، اختلالات بلع
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، تاخیرگفتاروزبان، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تلفظ، درمان لکنت
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال، آفازی، اختلالات بلع، اتیسم، کم شنوایی
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اتیسم، بیش فعالی، اختلالات بلع، اختلالات صوت
قم، خیابان 45 متری صدوق
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف لب و کام، اختلالات حرکتی گفتار، کم شنوایی، درمان لکنت، اتیسم
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشاوره، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار 45متری صدوقی
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، درمان لکنت، اتیسم، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات توجه و تمرکز
قم، بلوار جمهوری اسلامی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف کام و لب، کم شنوایی، کاردرمانی جسمی، مشکلات تولید گفتار
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کم توان ذهنی
قم، میدان امام
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار، آفازی، بیش فعالی، اتیسم
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی، اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger