گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: درمان تاخیر گفتار، اختلال گفتار و زبان، گفتاردرمانی اتیسم، مشکلات تلفظ، بیش فعالی
تهران، پیروزی
لکنت تهران
لکنت تهران
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی تخصصی لکنت، درمان لکنت، درمان لکنت آنلاین، گفتاردرمانی آنلاین
تهران، همه مناطق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، ارزیابی های جامع کاردرمانی و گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان، تاخیر گفتار، بازی درمانی، اختلالات بلع
تهران، -
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، گفتاردرمانی در منزل، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی شهرری
تهران، شهرری
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger