زهرا خرم نظری
زهرا خرم نظری
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، کم شنوایی
اهواز، کیانپارس خیابان 2 شرقی رو بروی مجتمع اداری تشریفات مجتمع توبا
گفتاردرمانی منظر مجلسی
گفتاردرمانی منظر مجلسی
زمینه‌های کاری: ماساژ حنجره برای خوانندگان، درمان مشکلات حنجره، تصویربرداری از حنجره، بهداشت صوت برای خوانندگان، درمان اختلالات صوت
اهواز، اتوبان لشکر
گفتاردرمانی و کاردرمانی صدای امید
گفتاردرمانی و کاردرمانی صدای امید
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اتیسم، سندرم داون، سکته ی مغزی(آفازی)، تاخیر گفتار
اهواز، نادری
گفتاردرمانی وفا دلفی
گفتاردرمانی وفا دلفی
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع کودکان( زبان فارسی، زبان عربی، دو زبانه)
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع
اهواز، ملی راه
گفتاردرمانی اهواز ( رستمی، امیدی)
گفتاردرمانی اهواز ( رستمی، امیدی)
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، آفازی، اتیسم، اختلالات صوت، کم شنوایی
اهواز، پادادشهر
گفتاردرمانی محیا
گفتاردرمانی محیا
مشاوره، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و صوت
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تلفظ، بیش فعالی
اهواز، گلستان
غزاله رستم زاده
غزاله رستم زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات تولید، درمان اختلالات گفتاری ناشی از سکته ی مغزی و فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، درمان اختلالات گفتار و زبان، مشاوره گفتار جهت آماده سازی ورود کودکان به محیط های آموزشی
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی و گفتاردرمانی جوانه
کاردرمانی و گفتاردرمانی جوانه
کاردرمانی جسمی کودکان،کاردرمانی جسمی بزرگسال و کاردرمانی ذهنی کودکان
زمینه‌های کاری: سندرم داون، اتیسم، سندرم داون، اختلالات متابولیکی، نقص توجه و تمرکز
اهواز، 0
گفتاردرمانی دکتر نگین مرادی
گفتاردرمانی دکتر نگین مرادی
زمینه‌های کاری: مداحان، ارزیابی و درمان اختلالات گفتاری در بیماران مبتلا به سکته مغزی، شکاف لب و کام، ارزیابی و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان در کودکان از جمله تاخیر گفتار، ام.اس و....
اهواز
گفتاردرمانی میرانی
گفتاردرمانی میرانی
ارزیابی تشخیص و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
اهواز، -
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger